Πατήστε εδώ, για να κάνετε το www.Messinia-Holidays.gr αρχική σας σελίδα.

Φωτογραφία Ενοικιαζόμενα Κατηγορία Διεύθυνση Τηλέφωνο

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Apartment Lida
Ευτυχίδη Ελένη

Μαντίνεια 27210-58249
6945-726.269

THEODORA Apartments Ηλιοπούλου Θεοδώρα

Μαντίνεια Παλιόχωρα Αβίας 27210-58006
69
70-370922
  Ηλιόπουλος Παύλος   Μαντίνεια 27210-23660
  Καντιάνης Ευάγγελος   Σάνταβα 27210-83116
  Λαθούρης Κωνσταντίνος   Αρτεμισία 27210-76301
  Λύγουρης Δημήτριος   Μικρή Μαντίνεια 27210-26757
  Μάλαμας Βασίλειος   Βέργα 27210-41204
  Μανιάτης Χρήστος   Σάντοβα 27210-69229
  Μαούνος Δημήτριος   Καλαμάτα 27210-25128

LIDA Apartments
Μελεξοπούλου Χρηστίνα

Μαντίνεια 27210-58218
6944-475251
  Ξυπόλιτος Παναγιώτης   Αβία 27210-23351

Πικιού Ελένη

Αλμυρός Βέργα 27210-41322
6973-304276
  Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος   Κιτριές 27210-32960
  Σαπουντζή Έφη   Μαντίνεια 27210-84308

Top-Apartments
Σαρδέλη Άννα

Μαντίνεια 27210-58151
6945-302.642
(+49) 7541-33398
  Ταμπάκης   Καλαμάτα 27210-94152
  Φωτεινάκης Ηρακλής   Μαντίνεια 27210-64520

ΔΗΜΟΣ ΑΒΙΑΣ

  Αρβανίτης Ελευθέριος   Παλιόχωρα 27210-58392
  Ηλιόπουλος Ιωάννης   Παλιόχωρα 27210-58006
  Καμούτση Στεφανή Παναγιώτα   Ακρογιάλι 27210-29243
  Κουκή Ευανθεία   Κιτριές 27210-58696
  Μελεξοπούλου Φρειδερίκη   Ακρογιάλι 27210-58235
  Μπακετέα Ροδάμη   Παλιόχωρα 27210-58428
  Νταβέας Παναγιώτης   Κιτριές 27210-58389
  Παναγέας Γεώργιος   Κιτριές 27210-83577
  Παρασκευή Κυριακή   Ακρογιάλι 27210-58419
  Πουλέας Γεώργιος   Παλιόχωρα 27210-58431
  Τσάλτας Γεώργιος   Ακρογιάλι 27210-96371
  Τσάλτας Νικόλαος   Ακρογιάλι 27210-96371

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

  Σφονδύλη Βασιλική   Ανάληψη 27220-24020

 

Ο Φοίνικας
Μητσέας Ανδρέας
Ανάληψη   27220-26444   6974-347345