Πατήστε εδώ, για να κάνετε το www.Messinia-Holidays.gr αρχική σας σελίδα.

Σύντομα Βιογραφικά
Ποιητών - Συγγραφέων - Λαογράφων - Ιστορικών

 

Νικόλαος Πολίτης (Λαογράφος)

Μαρία Πολυδούρη (Ποιήτρια)