Πατήστε εδώ, για να κάνετε το www.Messinia-Holidays.gr αρχική σας σελίδα.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ
   
ΕΔΡΑ - Τ.Κ. Χατζή, 24014
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΗΜΟΥ 27220-81250, 81396
FAX 27220-81366
E-MAIL  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΠ Χατζή 27220-81708
   
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
   
ΔΗΜΟΤΙΚΑ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: 6 Βλάσσης
  Κουρτάκι
  Μηλιώτη
  Πετρίτσι
  Χαραυγή
  Χατζή
   
   
   
   
ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
   
Αγροτικό Ιατρείο Χατζή 27220-81229
ΕΛ.ΤΑ. Χατζή 27220-81223