Πατήστε εδώ, για να κάνετε το www.Messinia-Holidays.gr αρχική σας σελίδα.

ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
   
ΕΔΡΑ - Τ.Κ. Γαργαλιάνοι, 24400
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΗΜΟΥ 27630-22224, 22120
FAX 27630-22467
E-MAIL  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΠ 27630-29004
   
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ
   
ΔΗΜΟΤΙΚΑ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: 7 Γαργαλιάνοι
  Βάλτα
  Λευκή
  Μαραθούπολη
  Μουζάκι
  Πύργος
  Φλόκα
   
   
ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
   
Αγροτικό Κτηνιατρείο Γαργαλιάνων 27630-22322
Αγροτικό Ιατρείο Γαργαλιάνων 27630-22253
Αγροτικό Ιατρείο Πύργου 27630-41200
Εφορία 27630-22100
Δασονομείο 27630-23333
Ειρηνοδικείο 27630-22332
Ι.Κ.Α. 27630-22246
Ν.Ε.Λ.Ε. 27630-22334
Γρ, Γεωργικής Ανάπτυξης 27630-22510
Αστυνομικό Τμήμα 27630-22210
Πυροσβεστική 27630-22126, 22199