Πατήστε εδώ, για να κάνετε το www.Messinia-Holidays.gr αρχική σας σελίδα.

ΔΗΜΟΣ ΘΟΥΡΙΑΣ
   
ΕΔΡΑ - Τ.Κ. Θουρία, 24009
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΗΜΟΥ 27210-32535, 32729
FAX 27210-32305
E-MAIL  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΠ Θουρίας 27210-64206
   
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΑΛΑΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
   
ΔΗΜΟΤΙΚΑ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: 6 Αιθαία
  Άμφεια
  Άνθεια
  Θουρία
  Μικρομάνη
  Πολιανή
   
   
   
   
ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
   
Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών 27210-32301
ΕΛ.ΤΑ. 27210-32374
Βοήθεια στο απίτι 27210-64710