Πατήστε εδώ, για να κάνετε το www.Messinia-Holidays.gr αρχική σας σελίδα.

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟΥ
   
ΕΔΡΑ - Τ.Κ. Καρδαμύλη, 24022
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΗΜΟΥ 27210-73265, 73976
FAX 27210-64100
E-MAIL  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΠ Καρδαμύλης 27210-64112
   
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΜΠΕΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
   
ΔΗΜΟΤΙΚΑ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: 19 Άγιος Νικόλαος
  Άγιος Νίκωνας
  Εξωχώρι
  Θαλάμες
  Καρδαμύλη
  Καρυοβούνι
  Καστανέα
  Λαγκάδα
  Μηλέα
  Νεοχώρι
  Νομιτσής
  Πλάτσα
  Προάστιο
  Προσήλιο
  Πύργος
  Ρίγκλια
  Σαϊδόνα
  Τραχήλα
  Τσέρια
   
   
ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
   
Αστυνομικό Τμήμα Καρδαμύλης 27210-73209
Κέντρο Υγείας Αγ. Νικολάου 27210-77210
Αγροτικό Ιατρείο Καρδαμύλης 27210-73218
Αγροτικό Ιατρείο Πλάτσας 27210-74213