Πατήστε εδώ, για να κάνετε το www.Messinia-Holidays.gr αρχική σας σελίδα.

ΔΗΜΟΣ  ΑΒΙΑΣ
   
ΕΔΡΑ - Τ.Κ. Κάμπος, 24016
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΗΜΟΥ 27210-71588, 71637, 71638
FAX 27210-71636
E-MAIL  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΠ Κάμπου 27210-65083, 65084
   
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΠΑΣΑΚΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
   
ΔΗΜΟΤΙΚΑ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: 8 Αβία
  Αλτομοιρά
  Δολοί
  Κάμπος
  Κέντρο
  Πηγάδια
  Σταυροπήγιο
  Σωτηριάνικα
   
   
ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
   
Αγροτικό Ιατρείο Κάμπου 27210-71222