Πατήστε εδώ, για να κάνετε το www.Messinia-Holidays.gr αρχική σας σελίδα.

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΟΣ
   
ΕΔΡΑ - Τ.Κ. Χώρα, 24600
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΗΜΟΥ 27630-31200, 31241
FAX 27630-31263
E-MAIL  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΠ Ωώρα 27630-29749
   
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΣΟΡΩΝΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
   
ΔΗΜΟΤΙΚΑ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: 8 Αμπελόφυτο
  Κορυφάσιο
  Μεταξάδα
  Μυρσινοχώρι
  Παλαιό Λουτρό
  Ρωμανός
  Φλεσιάδα
  Χώρα
   
   
ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
   
Αγροτικό Ιατρείο Χώρας 27630-31634
Αγροτικό Ιατρείο Κορυφάσιο 27630-41238
Ανάκτορα Νέστορα 27630-31437
Ειρηνοδικείο 27630-31634
Αστυνομικό Τμήμα 27630-31222