Πατήστε εδώ, για να κάνετε το www.Messinia-Holidays.gr αρχική σας σελίδα.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ
   
ΕΔΡΑ - Τ.Κ. Βλαχόπουλο, 24014
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΗΜΟΥ 27220-84095, 84720
FAX 27220-84704
E-MAIL  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΠ Βλαχόπουλο 27220-84095
   
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΨΩΝΗΣ  ΠΕΡΙΚΛΗΣ
   
ΔΗΜΟΤΙΚΑ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: 5 Βλαχόπουλο
  Μανιάκι
  Μαργέλι
  Μεταμόρφωση
  Παπαφλέσσας
   
   
ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
   
Αγροτικό Ιατρείο Βλαχόπουλου 27220-84092