Πατήστε εδώ, για να κάνετε το www.Messinia-Holidays.gr αρχική σας σελίδα.

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
   
ΕΔΡΑ - Τ.Κ. Φιλιατρά, 24300
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΗΜΟΥ 27610-34189, 32220
FAX 27610-32189
E-MAIL  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΠ Φιλιατρών 27610-33144
   
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΓΚΑΣ  ΑΛΚΗΣ
   
ΔΗΜΟΤΙΚΑ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: 6 Φιλιατρά
  Χριστιανούπολη
  Πλάτη
  Χαλαζόνι
  Μάλη
  Εξοχικό
   
   
ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
   
Δ.Ε.Η. 27610-32226
ΔΟΥ Φιλιατρών 27610-32203
Ειρηνοδικείο 27610-32452
ΕΛ.ΤΑ. 27610-32237
Ι.Κ.Α. Φιλιατρών 27610-32234
Ο.Τ.Ε. Φιλιατρών 27610-32899
Αστυνομικό Τμάμηα Φιλιατρών 27610-32563
Αφροτικό Ιατρείο Φιλιατρών 27610-33333