Πατήστε εδώ, για να κάνετε το www.Messinia-Holidays.gr αρχική σας σελίδα.

ΔΗΜΟΣ ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ
   
ΕΔΡΑ - Τ.Κ. Χανδρινού, 24001
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΗΜΟΥ 27230-51318
FAX 27230-51050
E-MAIL  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΠ Χανδρινού 27230-28904
   
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΑΡΣΑΚΛΗΣ  ΤΑΚΗΣ
   
ΔΗΜΟΤΙΚΑ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: 5 Κουκουνάρα
  Κρεμμύδια
  Μεσοπόταμος
  Σουληνάρι
  Χανδρινού
   
   
ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
   
Αγροτικό Ιατρείο Χανδρινού 27230-51258