Πατήστε εδώ, για να κάνετε το www.Messinia-Holidays.gr αρχική σας σελίδα.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ
   
ΕΔΡΑ - Τ.Κ. Τρίκορφο, 24013
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 27220-61273
FAX 27220-61244
E-MAIL  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΠ Τρικόρφου 27220-61244
   
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ  ΗΛΙΑΣ
   
ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: 5 Δραΐνα
  Κλήμα
  Κορομηλιά
  Παλαιόκαστρο
  Τρίκορφο
   
   
ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
   
Αγροτικό Ιατρείο Τρικόρφου 27220-61230