Πατήστε εδώ, για να κάνετε το www.Messinia-Holidays.gr αρχική σας σελίδα.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΠΥΛΑΣ
   
ΕΔΡΑ - Τ.Κ. Σελλάς, 24500
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 27610-61222, 25235
FAX 27610-25460
E-MAIL  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΠ Σελλά 27610-25461
   
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΣΑΛΑΜΑΝΔΡΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ
   
ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: 7 Καλογερέσι
  Λαντζουνάτο
  Λυκουδέσι
  Ραυτόπουλο
  Ροδιά
  Σελλά
  Τριπύλα
   
   
ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
   
Αγροτικό Ιατρείο Σελλά 27610-24486