Πατήστε εδώ, για να κάνετε το www.Messinia-Holidays.gr αρχική σας σελίδα.

ΔΗΜΟΣ  ΑΙΠΕΙΑΣ
   
ΕΔΡΑ - Τ.Κ. Λογγά, 24010
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΗΜΟΥ 2725031988
FAX 27250-31252
E-MAIL  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΠ  Αγ. Ανδρέα 27250-29520
   
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΣ
   
ΔΗΜΟΤΙΚΑ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: 5 Αδριαννή
  Λογγά
  Μηλίτσα
  Νέα Κορώνη
  Χράνοι
   
   
   
   
   
ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
   
Αγροτικό Ιατρείο Λογγά 27250-31225
Αγροτικό Κτηνιατρείο Λογγά 27250-31221