Πατήστε εδώ, για να κάνετε το www.Messinia-Holidays.gr αρχική σας σελίδα.

Φωτογραφία Όνομα - Επωνυμία Πόλη Διεύθυνση Τηλέφωνο
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
  Α΄ Καλαμάτα Μανδηλαρά 15 27210-22371
  Β΄ Καλαμάτα Παμίσου 27210-23229
  Γ΄ Καλαμάτα Αν. Κέντρο 27210-22229
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
  1ο Καλαμάτα Νικολάου 28 27210-23934
  2ο Καλαμάτα Παλαιολόγου & Δημακοπούλου 27210-21545
  3ο Καλαμάτα Β. Γεωργίου 37 27210-24562
  4ο Καλαμάτα Μεσολογγίου & Αγ. Λαύρας 30 27210-89572
  5ο Καλαμάτα Θουκιδίδου 27210-83684
  6ο Καλαμάτα Καταυλ. Βάγια 27210-23691
  7ο Καλαμάτα 9η παρ. Αθηνών 27210-82114
  8ο Καλαμάτα Λυκούργου 27210-86810
  9ο Καλαμάτα Ακρίτα & Σωκράτους 27210-82500
  10ο Καλαμάτα 2η παρ. Μακεδονίας 27210-83453
  11ο Καλαμάτα Κουτήφαρη 27210-21777
  12ο Καλαμάτα 2η παρ. Πλεύνας 27210-28840
  13ο Καλαμάτα Β. Όλγας 19 27210-83696
  14ο Καλαμάτα Ηρώων & Κρήτης 27210-86516
  15ο Καλαμάτα Λεϊκων 24 27210-93665
  16ο Καλαμάτα Λυομ. Παναγοπούλου 27210-88141
  17ο Καλαμάτα 3η παρ. Καλλιπατείρας 27210-85321
  18ο Καλαμάτα Φαρές 27210-87457
  19ο Καλαμάτα Λακωνικής 27210-86390
  20ο Καλαμάτα Σοφοκλέους & Φιλελλήνων 27210-84028
  21ο Καλαμάτα Σωκράτους & Ακρίτα 27210-86323
  23ο Καλαμάτα Ομήρου & Μαιζώνος 27210-81649
  24ο Καλαμάτα Αγ. Δημητρίου 8 27210-88441
  25ο Καλαμάτα Εργ. Κατ. Ασύλου 27210-86313
  26ο Καλαμάτα Αύρας 27210-88935
  ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ Καλαμάτα   27210-99632
  ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΕΡΓΑΣ Καλαμάτα   27210-42080
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
  1ο Καλαμάτα Καλλιπατείρας & Μαυρομιχάλη 27210-23105
  2ο Καλαμάτα Βύρωνος & Δημακοπούλου 27210-23175
  3ο Καλαμάτα Ακρίτα 27210-22458
  4ο Καλαμάτα Κανάρη 53 27210-82015
  5ο Καλαμάτα Αρτέμιδος 82 27210-22880
  6ο Καλαμάτα Ελεαβούλκου 24 27210-23030
  7ο Καλαμάτα Ακρίτα 112 27210-84470
  8ο Καλαμάτα Ιερολοχιτών & Χίου 27210-24296
  9ο Καλαμάτα Παρ. Αγ. Δημητρίου 27210-25406
  10ο Καλαμάτα Σταδίου 27210-82708
  11ο Καλαμάτα Ηπείρου & Χρ. Σμύρνης 27210-23152
  12ο Καλαμάτα 6η παρ. Καλλιπατείρας 10 27210-23521
  13ο Καλαμάτα Λεϊκων 24 27210-25384
  14ο Καλαμάτα Καταυλ. Λεουτσάκου 27210-24888
  16ο Καλαμάτα Εργ.Κατ.Αγ. Τριάδος 27210-25292
  17ο Καλαμάτα Σπάρτης 27210-25064
  18ο Καλαμάτα Συγκρ. Σχολικών κτιρίων 27210-26170
  19ο Καλαμάτα Κανάρη 53 27210-21055
  21ο Καλαμάτα Πλ. Ταξιαρχών 27210-21332
  22ο Καλαμάτα Φαρές Γιαννιτσάνικα 27210-26066
  23ο Καλαμάτα Λαμπράκη & Φαρών 27210-90419
  24ο Καλαμάτα Ψαρών & Μακεδονίας 27210-82884
  26ο Καλαμάτα Ακρίτα 112 27210-27397
  ΕΙΔΙΚΟ Καλαμάτα Φαρές Καλαμάκι 27210-24290
  ΕΣΠΕΡΙΝΟ Καλαμάτα Φαρών & Κρήτης 27210-93228
  ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ Καλαμάτα   27210-69109
  ΛΑΙΪΚΩΝ Καλαμάτα   27210-86685
  ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΕΡΓΑΣ Καλαμάτα   27210-41334
  ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΩΝ Καλαμάτα   27210-28392
  ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ Καλαμάτα   27210-32645
ΓΥΜΝΑΣΙΑ
  1ο Καλαμάτα Φαρών & Κρήτης 27210-22579, 29616
  2ο Καλαμάτα Γιαννιτσάνικα 27210-25070
  3ο Καλαμάτα Γιαννιτσάνικα 27210-22573, 20292
  4ο Καλαμάτα Αρτέμιδος 27210-22830
  5ο Καλαμάτα Αθηνών 182-194 27210-21145
  6ο Καλαμάτα Αρτέμιδος 27210-20112
  7ο Καλαμάτα Συν. Αγ. Αναργύρων 27210-29567, 29878
  ΕΣΠΕΡΙΝΟ Καλαμάτα Φαρών & Κρήτης 27210-28347
  ΜΟΥΣΙΚΟ Καλαμάτα Εθν. Σταδίου 27210-96966
  ΠΑΡΑΛΙΑΣ Καλαμάτα Ρήγα Φεραίου & Κρήτης 27210-22828
ΛΥΚΕΙΑ
  1ο Καλαμάτα Λυκούργου 27210-24525, 87821
  2ο Καλαμάτα Γιαννιτσάνικα 27210-29733, 94184
  3ο (ΠΑΡΑΛΙΑΣ) Καλαμάτα Ρήγα Φεραίου & Κρήτης 27210-94185
  4ο Καλαμάτα Αρτέμιδος 27210-21142
  5ο Καλαμάτα Γιαννιτσάνικα 27210-22529, 22934
  6ο Καλαμάτα Αθηνών 170 27210-24787, 80653
  ΕΣΠΕΡΙΝΟ Καλαμάτα Φαρών & Κρήτης 27210-26270
  ΜΟΥΣΙΚΟ Καλαμάτα Εθν. Σταδίου 27210-89593
Ι.Ε.Κ.
  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Καλαμάτα Αθηνών 170 27210-94486, 94562 27210-94563
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
  ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΣΕΚ) Καλαμάτα Ρήγα Φεραίου & Κρήτης 27210-81398
  1ο ΤΕΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Καλαμάτα Ρήγα Φεραίου & Κρήτης 27210-21517
  2ο ΤΕΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Καλαμάτα Ρήγα Φεραίου & Κρήτης 27210-83084
  3ο ΤΕΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Καλαμάτα Ρήγα Φεραίου & Κρήτης 27210-25807
  4ο ΤΕΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Καλαμάτα Αθηνών 170 27210-95561
  ΤΕΕ Καλαμάτα Ασπρόχωμα 27210-69320
  (ΤΕΙ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Καλαμάτα Αντικάλαμος 27210-45100            fax: 27210-45200
  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Καλαμάτα Ανατολικό Κέντρο 27210-65114, 65117
ΣΧΟΛΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΟΥΓΑ Καλαμάτα Πλησίον Διασποράς 120 Π.Ε.Α. 27210-92022